Zrinsko Frankopanska 38a
Zadar, Hrvatska
Radno vrijeme: 8:00 - 15:30
Vikendom ne radimo

NAŠE USLUGE

NAŠE USLUGE U SEGMENTU ARHITEKTURE i GRAĐEVINARSTVA:

 • Arhitektonski projekti svih vrsta građevina
 • Projekti uklanjanja građevina
 • Projekti rekonsktrukcije i sanacije
 • Građevinski projekti konstrukcija
 • Stručni i projektantski nadzor
 • 3D vizualizacije
 • Izrada prometnih regulacija

 

 • Sve vrste građevinskih projekata prometne infrastrukture i prometnih građevina
 • Projekti etažiranja
 • Građevinski projekti vodovodne infrastrukture
 • Legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 • Evidentiranje i projektiranje graditeljske baštine
 • Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

 

 • Dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra
 • Izrada projektne dokumentacije za radove na nepokretnom kulturnom dobru
 • Izrada projektne dokumentacije za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra
 • Studije izvodljivosti
 • Reciklažna dvorišta i sanacija otpada

NAŠE USLUGE U SEGMENTU PROSTORNOG PLANIRANJA

 • Obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova
 • Nacrti izvješća o stanju u prostoru svih razina
 • Obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova
 • Izvješća o stanju u prostoru svih razina

NAŠE USLUGE U SEGMENTU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

 • Energetsko certificiranje
 • Energetski pregled zgrada
 • Izrada glavnog projekata energetske obnove svih vrsta zgrada

NAŠE USLUGE U SEGMENTU SUDSKOG VJEŠTAKA

 

 • Izrada procjene vrijednosti nekretnina

NAŠE USLUGE U SEGMENTU KONZALTINGA I TEHNIČKOG SAVJETOVANJA

 • U procesu projektiranja
 • ishođenja potrebnih dozvola i posebnih uvjeta
 • U postupku prostornog planiranja

NAŠE USLUGE U SEGMENTU IZRADA STUDIJA IZVODIVOSTI

 • Izrada studija izvodivosti za potrebe financiranja iz EU projekata

AKO TRAŽITE NEŠTO OD GORE NAVEDENOG ZA VAŠ ĆE NAŠ TIM REALIZIRATI U NAJKRAĆEM ROKU S KVALITETOM NA NAJVIŠOJ RAZINI